Международную Общественную Организацию «Генералы Мира — за Мир» поздравляют с десятилетием активисты из Чехии

Активисты чешской секции Международной Общественной Организации «Генералы Мира — за Мир» поздравляют с десятилетием свою организацию. К ним присоединились и другие представители общественных организаций и клубов Чешской Республики. / Aktivisté české sekce MOO «Generálové Světa — za Mír» blahopřejí k desetiletím své organizaci. Připojili se k nim i další zástupci občanských organizací a klubů České republiky.

Смотрите видео:

_______
Стенография текста на видео на-русском:

[прим.ред. — Александр Степанов начинает]

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Активисты чешской секции вместе с вами отмечаем десятилетие нашей Международной Общественной Организации «Генералы Мира — за Мир», руководителем которой является уважаемый Анатолий Александрович Скаргин. 

Я [прим.ред. — Александр Степанов] председатель Координационного совета российских соотечественников в Чехии, вице президент чешской секции [прим.ред. — MOO «Генералы Мира — за Мир»] предоставляю слово члену Национального совета Клуба чешского Пограничья, исполнительному Председателю Чешско-Моравского славянского союза, первому Вице-президенту секции [прим.ред. — MOO «Генералы Мира — за Мир»] Зденеку Драгоун.

[прим.ред. — слова Зденека Драгоуна]

Дорогие товарищи миротворцы, уважаемый Анатолий Александрович [прим.ред. — Скаргин] поздравляем Вас с этой годовщиной. Мы, здесь, в Чехии собрались, так можно сказать, в миротворческую группу. C нами вместе, нашим общим делом, в борьбе за мир занимаются не только чешская секция [прим.ред. — MOO «Генералы Мира — за Мир»], а также Клуб чешского Пограничья, Координационный совет российских соотечественников, Клуб выпускников МГИМО, Институт славянских стратегических исследований, Чешско-Моравский славянский союз и другие.

Под этим синим флагом, который я привез из Бишкека, мы собираемся на разных мероприятиях не только в Чехии, но и бывшей ГДР, Словакии. Мы одна миротворческая семья! Поздравляем Вас с годовщиной! 

[прим.ред. — Александр Степанов продолжает] 

Слово предоставляется, для приветствия, нашему Исполнительному секретарю Алэне Шпитальской: 

[прим.ред. — слова Алэны Шпитальской]

— с Годовщиной!

[прим.ред. — Александр Степанов продолжает] 

Она внесла неоценимый вклад в организацию секции, создание Устава и других документов.

Иосиф Кречи Председатель клуба выпускников МГИМО Чехословакии:

Уважаемые коллеги и дорогие друзья по-случаю десятой годовщины образования Международной Общественной Организации «Генералы Мира — за Мир» хочу поблагодарить всех, которые принимают участие в этом благородном деле и пожелать им крепкого здоровья счастья и успехов! Исходя из настоящей ситуации международной наши совместные усилия очень полезны и нужны! Еще раз всех хочу поздравить с этим юбилеем в надежде, что наши ряды будут расширяться, укрепляться в пользу обеспечения мира во всем Мире!

[прим.ред. — Александр Степанов продолжает]

Слово для приветствия [прим.ред. — предоставляется] солисту славянского фольклорного ансамбля, кандидату в чешскую секцию [прим.ред. — MOO «Генералы Мира — за Мир»] Владимиру Иванчицкому:

Дорогие друзья, товарищи! Хочу сказать коротко. Есть генералы которые воюют за порабощение других миров, других народов, а есть генералы, которые воюют за мир. Я помню и вижу, мне не двадцать лет, как это было в Афганистане тогда и как это было в Афганистане сейчас. Как Советский союз приносил туда школы, образование, медицину, науку и культуру. И что приносили люди, которые там были гораздо дольше чем мы! В связи с этим, мы решили спеть для вас песню… спою её я, может быть ребята подхватят к концу. Известную вам, я надеюсь, что любимую вами. Это песня Олега Газманова «Офицеры». Наше видео к сожалению ограничено во времени, поэтому я приготовил специально для вас, как подарок, «минусовку», которая будет из одного куплета и одного припева. Итак Олег Газманов «Офицеры»…

_______
Přepis textu na video v Češtině:

[prim.pozn. red.-Alexandr Stěpanov začíná.

Vážení kolegové, Vážení přátelé!

Aktivisté české sekce společně s vámi slavíme deset let naší Mezinárodní Veřejné Organizace «Generálové Světa — za Mír», vůdce, který je vážený, Anatolij Alexandrovič Скаргин. 

Já … red.-Alexandr Stěpanov, předseda Koordinační rady ruských krajanů v ČR, místopředseda české sekce [PRIM.pozn. red.-MOO «Generálové Světa — za Mír»] dávám slovo členovi Národní rady klubu českého pohraničí, výkonnému předsedovi Českomoravského slovanského svazu, prvnímu místopředsedovi sekce [PRIM.red.-MOO «generálové míru za mír»] Zdeněk Dragoun.

[prim.pozn. red.-slova Zdeňka Drahoše]

Milí soudruzi mírotvůrci, vážený Anatolij Alexandrovič.blahopřejeme vám k tomuto výročí. My, tady v Česku, jsme se sešli takříkajíc v mírové skupině. Spolu s námi, naším společným dílem, se v boji za mír angažuje nejen Česká sekce.ред. — MOO «Generálové Světa — za Mír»], a Klub českého Pohraničí, Koordinační rada ruských krajanů, Klub absolventů MGIMO, Institut slovanských strategických studií, Česko-Moravský slovanský svaz a další.

Pod tou modrou vlajkou, kterou jsem přivezl z Biškeku, se chystáme na různé akce nejen v Česku, ale i bývalé NDR, na Slovensku. Jsme jedna mírová rodina! Blahopřejeme vám k výročí! 

[prim.pozn. red.-Alexandr Stěpanov pokračuje. 

Slovo je uděleno, pro pozdrav, našemu výkonnému tajemníkovi Aleně Špitálské: 

[prim.pozn. red. — slova Aleny Špitálské]

— šťastné výročí!

[prim.pozn. red.-Alexandr Stěpanov pokračuje. 

Přispěla neocenitelným příspěvkem k organizaci sekce, vytváření stanov a dalších dokumentů.

Josef Kreči předseda Klubu absolventů MGIMO Československa:

Vážení kolegové a milí přátelé-příležitosti desátého výročí vzdělávání Mezinárodní Veřejné Organizace «Generálové Světa — za Mír» chci poděkovat všem, kteří se účastní v této vznešené a přeji jim dobré zdraví, štěstí a úspěchů! Na základě této mezinárodní situace je naše společné úsilí velmi užitečné a nezbytné! Ještě jednou chci všem pogratulovat k tomuto výročí v naději, že se naše řady rozšíří, posílí ve prospěch zajištění míru po celém světě!

[prim.pozn. red.-Alexandr Stěpanov pokračuje.

Slovo pro pozdrav [PRIM.pozn. red.-jde o sólistu slovanského folklorního souboru, kandidáta na českou sekci.pozn. red.-MOO «Generálové Světa — za Mír»] Vladimíru Ivančickému:

Vážení přátelé, soudruzi! Chci říct stručně. Existují generálové, kteří bojují za zotročení jiných světů, jiných národů, a že existují generálové, kteří bojují za mír. Vzpomínám a vidím, že mi není dvacet, jak to bylo v Afghánistánu tehdy a jak to bylo v Afghánistánu nyní. Jak tam Sovětský svaz přinášel školy, vzdělání, medicínu, vědu a kulturu. A co přinesli lidé, kteří tam byli mnohem déle než my! Proto jsme se rozhodli, že pro vás zazpíváme písničku … zazpívám ji já, možná se kluci chytnou ke konci. Znám vás, doufám, že vás miluji. To je píseň Olega Gazmanova «důstojníci». Naše video je bohužel časově omezené, a tak jsem pro vás připravil jako dárek «minusovku», která bude z jedné dvojverší a jednoho refrénu. Takže Oleg Gazmanov»Důstojníci»…

_______
Оформление — Домодедовское информагентство
ДМДВЕСТИ.МЕДИАСЕТЬ